Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

    

Βαβούρας Ηλίας

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ~ ΣυγγραφέαςΓνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία, Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη Πολιτική και Ηθική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Παιδείας, Μετάφραση και Φιλοσοφική Ερμηνεία-Ανάλυση Φιλοσοφικών Κειμένων.
Ημερομηνία Γέννησης: 11/10/1981
Τηλέφωνο: 6972438881


Σπουδές:

  • Απόφοιτος Γενικού Λυκείου με βαθμό απολυτηρίου 18 (Δεκαοχτώ).
  • Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Φιλοσοφία. Ορκίστηκε στις 29/03/2004.
  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. στον κλάδο της Συστηματικής Φιλοσοφίας. Ημερομηνία κτήσης: 9/04/2008.
  • Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα διατριβής:
       Ο «Πολιτικός Ἀνὴρ» στην Αρχαία Ελλάδα:
      Οι φιλοσοφικές καταβολές της πολιτικής πράξης
  (Από τον Όμηρο στον Αριστοτέλη).
       Βαθμός: Άριστα παμψηφεί.
       Ημερόμηνία επιτυχούς υποστήριξης διατριβής: 8/7/2011.


Επιστημονική Δραστηριότητα/Δημοσιεύσεις (κατ' επιλογήν):

    ·        Τακτικό μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας.

    ·        Μέλος της Ένωσης Καθηγητών για την προαγωγή της
         φιλοσοφίας στην εκπαίδευση (Ε.Κ.Δ.Ε.Φ).
    ·  Διευθυντής-Επιστημονικός επιμελητής της Σειράς Σκέψη (εκδόσεις Ζήτρος).
      Υπεύθυνος Έκδοσης (Editor) της Εξαμηνιαίας (έντυπης-ηλεκτρονικής) Φιλοσοφικής Επιθεώρησης Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία (2009-2016).
     ·Υπεύθυνος Έκδοσης (Editor) του διεθνούς εξαμηνιαίου (έντυπου-ηλεκτρονικού)  περιοδικού Dia-noesis: A Journal of Philosophy  (2015-2016).
    ·    Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Εξαμηνιαίας (έντυπης-ηλεκτρονικής) Φιλοσοφικής Επιθεώρησης Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία.
·        Ηλίας Βαβούρας, Πλάτων Γοργίας (Εισαγωγή: Το Δίκαιο του Ισχυροτέρου στην Αρχαία Eλληνική Σκέψη «Οι φιλοσοφικές καταβολές της ιδέας», μετάφραση, φιλοσοφική ανάλυση, ερμηνευτικά σχόλια), Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2008. (Βιβλίο-μονογραφία).
·        Ηλίας Βαβούρας, Πλάτων Πολιτικός (Εισαγωγή, φιλοσοφική ερμηνεία: Οι Αρχές της Πλατωνικής Πολιτικής Επιστήμης «Μια φιλοσοφική ερμηνεία του Πολιτικού», ερμηνευτικά σχόλια), Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2010. (Βιβλίο-μονογραφία).
·      Ηλίας Βαβούρας, Ο «Πολιτικός Ἀνὴρ» στην Αρχαία Ελλάδα: Οι φιλοσοφικές καταβολές της πολιτικής πράξης (Από τον Όμηρο στον Αριστοτέλη), Πρ. Π. Δόικος, Ζήτρος, 2013 (Βιβλίο-μονογραφία).
 ·    Ηλίας Βαβούρας, Τόμας Χομπς, Περί του Πολίτη (De Cive), [Εισαγωγή-φιλοσοφική ανάλυση: Ηλίας Βαβούρας, Ο άνθρωπος-πολίτης στο φιλοσοφικό σχεδιασμό του Thomas Hobbes, μετάφραση-ερμηνευτικά σχόλια: Ηλίας Βαβούρας-Ευτυχία Φιριπή], Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2015 (Βιβλίο-μονογραφία).
·       Ηλίας Βαβούρας, Δημόκριτος, Ηθική Πολιτική (Εισαγωγή-φιλοσοφική ανάλυση: Δημοκρίτεια Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: ἄτομα - φύσις - πόλις, μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια), Ζήτρος. Υπό έκδοση (Βιβλίο-μονογραφία).
·     Ηλίας Βαβούρας, Leo Strauss, Τι είναι Πολιτική Φιλοσοφία; (What is Political Philosophy?), Εισ., μτφρ., σχ., Υπό έκδοση, Εκδόσεις Ηριδανός.
·        ‘‘Τυραννία και Παιδεία: «Η πολιτική και ηθική διαβάθμιση των όρων στην αρχαία πόλη-κράτος από τον 5ο έως τον 3ο π.Χ. αιώνα· μία φιλοσοφική αναδρομή στις αρχαίες πηγές.»’’, Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό της Ε.Κ.Δ.Ε.Φ. Φιλοσοφία και Παιδεία, Αύγουστος 2008, 47-48 (2008), 8-11.
·        «ΠΩΣ ΔΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ» Παιδαγωγική, Ηθική και Πολιτική ερμηνεία ενός παραμελημένου πλουταρχικού κειμένου. Υπό δημοσίευση άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλόλογος.
·        «Η συνοπτικότητα της παιδείας στον Αριστοτέλη: η σχέση ηθικής αρετής και πολιτικής πράξης (Ἠθικά Νικομάχεια, Βιβλίο Β)». Άρθρο στο επιστημονικό φιλοσοφικό περιοδικό Διάλογος, Παπαζήσης, Νοέμβριος 2011, σσ. 39-52.
·         «Όψεις της αρχαίας πολιτικής κοινωνικοποίησης: από την εμπειρική στην επιστημονική κοινωνική διαμόρφωση», Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν, Τεύχος 2, Ζήτρος, Ιούνιος 2010, σσ. 16-26.
·        «Ισοκράτης: ένας «μακιαβελικός» του 4ου π.Χ. αι. «Εκφάνσεις της ισοκρατικής πολιτικής φιλοσοφίας», Άρθρο στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση, 28 (2011), 115-134.
·        «Ιστορία και Ζωή στη Φιλοσοφία του Νίτσε», Άρθρο στο επιστημονικό επιστημονικό περιοδικό της Ε.Κ.Δ.Ε.Φ. Φιλοσοφία και Παιδεία, 55 (2010), 31-34.
·         «Κριτική στο βιβλίο: Γιάννη Πλάγγεση, Νεότερη πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx», Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν, Τεύχος 2, Ζήτρος, Ιούνιος 2010.
·        «Ο φιλόσοφος απένατι στους πολλούς: Ενότητα εναντίον πολλαπλότητας», Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν, Τεύχος 4, Ζήτρος, Ιούνιος 2011, σσ. 25-38.
·   «Η έννοια της φυσικής δύναμης ως κράτιστος γνώμων  της πολιτικής στον Θουκυδίδη και στον Σπινόζα», Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν, Τεύχος 6, Ιούνιος 2012 σσ. 36-53.
· «Αριστοτέλης, Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς», Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία. σσ. 245-254, Τεύχος 7,  Ζήτρος, Ιανουάριος 2013.
· Ζωή: το διαιώνιο πρόταγμα της ανθρώπινης φύσης. Από τον Καλλικλή στο Νίτσε, Άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία. σσ. 21-38, Τεύχος 8,  Ζήτρος, Ιούνιος 2013.
· Ilias Vavouras, “The concept of liberty in the philosophy of Thomas Hobbes: convergences and divergences in comparison to the classics”, SKEPSIS. 23, p. 394 – 404.
· Ηλίας Βαβούρας, «Η έννοια του φύσει δούλου στον Αριστοτέλη και στο Νίτσε», άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, Τεύχος 9, σσ. 51-68, Ιανουάριος 2014.
· Ηλίας Βαβούρας, «Πλάτων και Καστοριάδης: μία μετρητική αναμέτρηση», άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, Τεύχος 10, Ιούνιος 2014.    
·  Ηλίας Βαβούρας, «Όψεις πολιτικής αναγκαιότητας στην αρχαία Ελλάδα», μελέτη (Μάρτιος 2016) στον τιμητικό τόμο του πανεπιστημίου Πατρών προς τιμή του καθηγητή  Αύγουστου Μπαγιόνα.
·  Ηλίας Βαβούρας,- Ευτυχία Φιριπή, «Ο Πολιτισμός πηγή δυστυχίας; Η διαλεκτική αναβίωση της διερώτησης από τον Πλάτωνα στον Φρόιντ», άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Substantia Philosophica,
σελ. 192-205, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2015.
 ·   Ηλίας Βαβούρας, «Θουκυδίδειος, Θεοειδής, Συναμφότερος»,
σελ. 15-29, άρθρο στην έκδοση των πρακτικών της ημερίδας Το Συναμφότερον: Θεολογία και Φιλοσοφία ἐν πολιτεία, σε συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Αρμός, 2015.
·  Ηλίας Βαβούρας, «Η έννοια της ελευθερίας στον Αριστοτέλη και στον Hobbes», άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, Τεύχος 12, Ιούνιος 2015, 25-48.
·  Ηλίας Βαβούρας, «Λήμμα Πολιτικός», ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Συγγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης «Πλάτωνας
».
  ·  Ηλίας Βαβούρας, «Είναι ο Δημόκριτος δημοκρατικός στοχαστής;», υπό δημοσίευση άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, Τεύχος 14, Ιούνιος 2016.
·         Συμμετοχές με ανακοινώσεις σε ημερίδες-συνέδρια Φιλοσοφίας.